Image Scientifique d'une Molécule
bottom-left-curve

ZENDIUM
BIOVITENSKAP

ZENDIUM
BIOVITENSKAP

ZENDIUM – ET FØRSTEVALG
INNENFOR MUNNPLEIE

Det er første gang at en tannkrem med naturlige enzymer og proteiner har vist signifikante helserelaterte forandringer i det orale mikrobiom på bakterienivå. Tannbørsting med Zendium resulterte i et mikrobielt samfunn med en sterkere relasjon til helse.3*

Mikroskopglass

DET ER KLINISK BEVIST AT ZENDIUM FREMMER ET BALANSERT MIKROBIOM*

Visualisering av faktiske data for bakteriearter med en relativ overflod
som endret seg signifikant i løpet av 14 ukers børsting med Zendium

BAKTERIETYPER*

 • Helserelaterte
 • Sykdomsrelaterte
 • Ingen kjent relasjon
*Refererer til det orale plakkmikrobiom og det relative forholdet mellom bakteriearter i retning av de som har sammenheng med helse i stedet for sykdom etter at tennene er børstet to ganger om dagen i 14 uker med Zendium, sammenlignet med baseline eller ved bruk av standard tannkrem

Adams SE, et al. Sci Rep 2017; 7:43344

ZENDIUM ØKER
HELSERELATERTE BAKTERIER*

Den 14 uker lange studien av tannbørsting med Zendium viste en økning av helserelaterte bakterier og en reduksjon av sykdomsrelaterte bakterier. Resultatet ble et mikrobielt samfunn med en sterkere relasjon til helse.3* Denne forandringen ble ikke sett for vanlig fluortannkrem i denne studien.

ZENDIUM HAR EN BIOMIMETISK
SAMMENSETNING INSPIRERT AV SPYTT

Zendiums biomimetiske sammensetning inneholder naturlige enzymer og proteiner som avspeiler noen av dem som finnes spytt, der de er kjent for å bidra til et balansert mikrobiom.1

* Råmelk er kilden til IgG

Zendium ingredienser

ZENDIUM ER SNILL MOT MUNNEN

Zendium har en spesialutviklet sammensetning uten natriumlaurylsulfat (SLS). I stedet brukes skumdanneren stearyletoksylat, som er skånsom mot det delikate bløtvevet i munnen, og er med på å beskytte epitelvevets integritet.8,9 Dette gjør Zendium velegnet for pasienter med følsom munnslimhinner, også de som har sår på munnslimhinnen.

*Refererer til det orale plakkmikrobiom og det relative forholdet mellom bakteriearter i retning av de som har sammenheng med helse i stedet for sykdom etter at tennene er børstet to ganger om dagen i 14 uker med Zendium, sammenlignet med baseline eller ved bruk av standard tannkrem

REFERANSER

 1. van ‘t Hof W, et al. Monogr Oral Sci 2014; 24:40–51;
 2. Amerongen AV & Veerman EC. Oral Dis 2002; 8:12-22;
 3. Adams SE, et al. Sci Rep 2017; 7:43344
 4. Lenander-Lumikari M, et al. J Dent Res 1992; 71:484-490;
 5. Unilever, egne data;
 6. Berlutti F, et al. BioMetals 2004; 17:271-278;
 7. Lenander-Lumikari M & Loimaranta V. Adv Dent Res 2000; 14:40-47;
 8. Unilever, egne data
 9. Arenhold-Bindslev D, et al. ATLA 1992; 20:28-38.
Back to top