défenses naturelles

DET ORALE
MIKROBIOM

DET ORALE
MIKROBIOM

VI ER HJEMSTED FOR
ET STORT SAMFUNN AV MIKROBER

Kroppen vår er kolonisert av millioner av bakterier,3 kjent under ett som mikrobiomet.4 Gjennom hele den menneskelige evolusjonenhar mennesker og bakterier utviklet seg side om side for å eksistere i etgjensidig fordelaktig, symbiotisk partnerskap1,5 som er avgjørende for menneskets helse.6

MODERNE LIVSSTIL KAN FORSTYRRE
MUNNENS NATURLIGE BALANSE

Sammensetningen av det orale mikrobiom er bemerkelsesverdig stabil. Det finnes imidlertid flere faktorer som kan føre til en overvekt av sykdomsrelaterte bakterier i munnen: en tilstand av dysbiose.1

ET MIKROBIOM SOM ER UTE AV
BALANSE GIR RISIKO FOR SYKDOM

Hvis symbiosen ikke gjenopprettes, kan dysbiose øke risikoen for munnproblemer, herunder karies, periodontal sykdom ogdårlig ånde.1,2

Munnproblemer

ET NYTT MÅL
– GJENOPPRETTE BALANSEN I DET ORALE MIKROBIOM

En konsensusrapport fra eksperter omfatter den nyeste dokumentasjonen omdet orale mikrobiom i utarbeidelsen avnye anbefalinger vedrørende klinisk behandling:1

"Det er av avgjørende betydning at både pasienter og fagfolktar godt imot konseptet om et balansert oralt mikrobiom og dets betydning i munnpleie og systemisk pleie1"

En ny banebrytende studie viser nå at Zendium er klinisk bevist å fremme et balansert oralt mikrobiom.*8

Tannlegeundersøkelse

*Refererer til det orale plakkmikrobiom og det relative forholdet mellom bakteriearter i retning av de som har sammenheng med helse i stedet for sykdom etter at tennene er børstet to ganger om dagen i 14 uker med Zendium, sammenlignet med baseline eller ved bruk av standard tannkrem

REFERANSER

  1. Kilian M, et al. Br Dent J 2016; 221:657–666;
  2. Marsh PD. Br Dent J 2012; 212:601-606;
  3. Sender R, et al. Cell 2016; 164:337–340;
  4. Dewhirst FE, et al. J Bacteriol 2010; 192:5002–5017;
  5. Gibert A & Hazard L. J Ecology 2013; 101:743–752;
  6. Human Microbiome Project Consortium. Nature 2012; 486:207–214;
  7. van´t Hof W, et al. Monogr Oral Sci 2014;24:40-51;
  8. Adams SE, et al. Sci Rep 2017; 7:43344van ‘t Hof W, et al. Monogr Oral Sci 2014; 24:40–51;
Back to top