JURIDISK INFORMASJON

Viktig Juridisk Informasjon

Les dette nøye før du går inn på hjemmesiden. her finner du regler for hvordan du kan bruke hjemmesiden og all informasjonen der (sist oppdatert 2015-12-30)

Generelt

Denne hjemmesiden er kun beregnet på personer i Norge, og all informasjon om produkter, tjenester og kampanjer gjelder kun for dette landet. Hjemmesiden retter seg ikke mot forbrukere i andre land.

Ved å bruke vår hjemmeside aksepterer du vilkårene som oppgis her, og du bør kontrollere vilkårene hver gang du besøker siden. Dersom det er noen av vilkårene du ikke aksepterer, bes du om ikke å bruke hjemmesiden. Andre hjemmesider for foretak i Unilever-konsernet kan inneholde andre vilkår, og du bør lese dem separat. Denne hjemmesiden (gjelder ikke lenkede nettsider) eies av Unilever Norge, et foretak registrert i Norge. Når du går inn på hjemmesiden, samtykker du i at norsk lov skal gjelde for alle eventuelle spørsmål i forbindelse med innholdet eller bruken av denne hjemmesiden.

Vi garanterer ikke at informasjonen som ligger på hjemmesiden er relevant for eller gjelder andre steder.

Varemerker og copyright

Copyright © Unilever Norge. Med enerett. All opphavsrett og andre rettigheter med hensyn til tekster, bilder, lyd og program og annet materiale som publiseres, tilhører Unilever Norge eller et tilknyttet selskap eller er lagt ut med den rettmessige eierens tillatelse. Med "tilknyttet selskap" menes alle selskaper i Unilever-konsernet.

Det er tillatt å surfe på hjemmesiden og kopiere utvalgte deler ved å skrive ut, lagre på harddisken eller sende til andre, men kun med informasjonsformål og under forutsetning av at copyright-merknaden ovenfor blir oppgitt. Kopiert eller lagret informasjon fra hjemmesiden kan ikke selges eller distribueres med forretningsformål. Den kan heller ikke redigeres eller kopieres inn i et annet dokument eller annen publikasjon, verken i elektronisk format eller som papirkopi, eller legges inn på annen hjemmeside eller via lenke til vår nettside uten at det er innhentet skriftlig godkjennelse fra Unilever Norge. Ingen annen rettighet gis.

Alle varemerker som vises på hjemmesiden, eies av eller er lisensiert av Unilever Norge eller tilknyttet selskap. Det er derfor strengt forbudt å anvende noen av varemerkene fra hjemmesiden uten spesiell tillatelse.

Innhold

Opplysningene på denne hjemmesiden er lagt inn i god tro og med største nøyaktighet, men bør kun anses som generell informasjon. De er ikke pålitelige nok til å anvendes for noe spesielt formål, og det gis ingen garanti med hensyn til nøyaktighet eller fullstendighet. Ingen informasjon på hjemmesiden må anses som rådgivning, verken med hensyn til medisinske eller juridiske spørsmål eller investeringsbeslutninger. Verken Unilever Norge, andre tilknyttede selskaper, deres ansatte eller annen representant for Unilever Norge kan holdes ansvarlig for eventuelle tap, skader eller kostnader som har oppstått i forbindelse med bruk av denne hjemmesiden eller lenkede nettsider, inkludert - uten begrensning - inntektstap og indirekte skader.

Endringer i vilkår og hjemmeside

Vi forbeholder oss retten til når som helst og uten forvarsel å foreta endringer og korrigeringer på denne hjemmesiden og å avbryte eller avslutte tilgangen til nettsiden når vi anser det hensiktsmessig eller nødvendig.

Lenkede nettsider

Ved ulike anledninger gjennom hele hjemmesiden kommer du over automatiske lenker til andre hjemmesider på nettet som er relevante for et spesielt punkt på vår hjemmeside. Dette innebærer ikke at Unilever Norge eller noen av de tilknyttede selskapene er assosiert med noen av disse hjemmesidene eller deres innehavere. Det er foretakets intensjon at du skal finne disse hjemmesidene interessante, men verken foretaket, tilknyttede selskap, deres ledelsesteam eller ansatte påtar seg noe ansvar eller forpliktelser for utforming eller informasjonsomfang på disse hjemmesidene. Ingen av de lenkede sidene er verifisert eller godkjent av Unilever Norge eller annet tilknyttet selskap.

Når du oppdager at du har kommet til en annen hjemmeside, kan du gå tilbake til denne hjemmesiden ved å klikke på Tilbake-pilen eller via hjemmesidens adresse Zendium.

Innsendt informasjon

Ved å sende informasjon eller opplysninger til oss samtykker du i at vi uten godtgjørelse anvender informasjonen og opplysningene og at vi dermed ikke krenker noens rettigheter.

I de delene av hjemmesiden som inneholder informasjon som er lagt inn av andre brukere, har vi ikke kontroll over informasjonen som legges inn, og har ingen forpliktelse til å overvåke slik informasjon og påtar oss ikke noe ansvar eller forpliktelser for slik informasjon. Vi forbeholder oss retten til å redigere eller fjerne all slik informasjon fra hjemmesiden uten forvarsel og når som helst etter eget forgodtbefinnende.

Beskyttelse av data

Personopplysninger som overlates til oss gjennom denne hjemmesiden, vil kun bli brukt i overensstemmelse med vår personvernpolicy. Les nøye gjennom den før du overlater opplysninger til oss. 

Unilever bruker cookies i henhold til vår Cookie Policy Ved å bruke våre sider og/eller lukke denne meldingen, godtar du bruk av våre cookies i henhold til denne Cookie Policy.