Blå bakterier

Zendium er klinisk påvist å balansere det orale mikrobiomet*

 

Hva er mikrobiomet og hvorfor spiller det en rolle?

Munnen har en mangfoldig populasjon av mikroorganismer, kalt det orale mikrobiomet. Organismer forbundet med helsen eksisterer side ved side med slike som er forbundet med sykdom. Det er avgjørende å opprettholde en tilstand av harmoni i denne populasjonen for å forhindre for kraftig vekst av bakterier forbundet med sykdom og holde problemer i munnen i sjakk.

Zendium er klinisk bevist å balansere mikrobiomet*

Zendium er en revolusjonerende tilnærming til oral pleie som forbedrer oral helse ved å balansere det orale mikrobiomet.* I banebrytende klinisk forskning publisert i tidsskriftet Nature Forskningsrapporter, testet Adams et al. Zendium mot en standard fluortannkrem uten enzymer og proteiner for å evaluere effekten på bakterier i munnen. 

Resultatene var slående: Etter 14 ukers bruk endret Zendium balansen i det orale mikrobiomet mot en tilstand av helse, som avspeiler:

  • en betydelig økning i andelen bakterier forbundet med tannkjøtthelse
  • en betydelig reduksjon i andelen av bakterier forbundet med tannkjøttsykdom.

Disse effektene ble ikke obesrvert med standard fluortannkrem.

Zendium petriskålresultater

Ekte data-visualisering**

Zendium øker antallet gode bakterier

Som ved naturlige forsvarsmekanismer i spytt, kan enzymene i Zendium bidra til å øke helserelaterte aerobiske bakterier. For eksempel økte andelen Neisseria-arter (aerobe bakterier forbundet med tannkjøtthelse) i studien, mens andelen anaerobe arter som treponemes gikk ned.

Funn drevet av banebrytende teknologi

Tidlige eksperimentelle teknikker begrenset forskere til å oppdage mikrober som kunne dyrkes i et laboratoriemiljø. I motsetning til dette ble denne kliniske studien utført i samarbeid med ledende sentre og eksperter innen genforskning og brukte DNA-sekvenseringsteknologi for å få et bilde av alle bakteriearter i munnen, ikke bare de som kunne dyrkes via kulturbaserte teknikker.


En litteraturgjennomgang tilordnet deretter arten som helse- eller sykdomsrelatert. Der det ikke var tilgjengelig informasjon, ble artene ansett for å ha «ingen kjent forbindelse».


Studien var den første i sitt slag som på artsnivå viste at en tannkrem kan bidra til å balansere det orale mikrobiomet og beskytte munnen naturlig. Du kan lese hele publikasjonen på magasinets nettsted her.

*Henviser til munnplakk-mikrobiomet og den relative overfloden av bakterielle arter med en kjent forbindelse til tannkjøtthelse eller sykdom etter 14 uker med tannpuss to ganger daglig med Zendium, sammenlignet med baselinjen.
**Datavisualisering av bakteriearter med kjent forbindelse til tannkjøtthelse eller tannkjøttsykdom, der relativ overflod endret seg betydelig over 14 ukers tannpuss to ganger om dagen, sammenlignet med baseline