HVITE FLEKKER PÅ TENNENE: ÅRSAKER OG BEHANDLING

Hvite flekker på tennene: årsaker og behandling

 

Hvorfor får du hvite flekker på tennene? 

Det kan være flere årsaker til hvite flekker på tennene. Flere faktorer kan påvirke tennene og skape hvite flekker på overflaten av tennene. De hvite flekkene ses ofte på fortennene. De hyppigste årsakene til hvite flekker på tennene er:

Skadet tann som barn: Faller barnet og slår melketennene kan dette forårsake hvite flekker på den kommende tannen. I noen tilfeller velger barnetannlegen å trekke ut den skadede tannen, da en større traume på en melketann kan skape en betennelse og forstyrre dannelsen av den kommende tannen. Har du slått dine melketenner som barn, kan dette ha skadet de kommende tennene og dermed forårsaket hvite flekker på tennene. Denne skaden er imidlertid ikke farlig, men kan være kosmetisk sjenerende fordi det nesten alltid er fortennene i overmunnen som traumet går ut over.

Dårlig munnhygiene: Har du i en lengre periode ikke sørget for å opprettholde god munnhygiene, kan dette være nok en årsak til hvite flekker på tennene. Dette blir også kalt krittkaries. Personer som har hatt regulering kan også ha fått krittkaries (hvite flekker) på tennene i behandlingsforløpet. Dette skyldes at renhold av tenner under reguleringsbehandling kan være en stor utfordring. Reguleringsbehandling bør kun igangsettes ved god munnhygiene.

Dental fluorose: Ennå en årsak til hvite flekker på tennene er det man kalder ”dental fluorose”. Dental fluorose er en ’fluorforgiftning’ som fremstår som hvite flekker på tennene. Dental fluorose oppstår hvis et barn i sine første leveår har inntatt for mye fluor. Dette kan eksempelvis forekomme ved inntak av for store mengder tannkrem. Tannkrem bør derfor oppbevares utilgjengelig for mindre barn. Dental fluorose omfatter de tennene som mineraliseres i løpet av perioden barnet har fått for mye fluor. Sykdommen er imidlertid ikke farlig, men det kan være kosmetisk sjenerende med hvite flekker på tennene. 

Molar Incisiv Hypomineralisation er en hyppig forekommende emaljedefekt. Defektene kan både være hvitaktig og brunaktig. Defekten kalles også MIH. Man er fortsatt ikke sikker på årsaken bak denne mineraliseringsforstyrrelsen, men regner den for å være miljøbetinget eller multifaktoriell. Tenner med MIH er hypersensitive og disponerer for tidlig utvikling av karies. Munnhygienen skal derfor være på topp med hyppige kontroller, supplert med særlige fluorbehandlinger hos tannlegen.

Amelogenesis imperfecta eller ufullstendig emaljedannelse, er en diagnose som omfatter en meget sjelden arvelig tanndannelsesforstyrrelse (amelogenese = emaljedannelse, imperfecta = ufullstendig). Diagnosen omfatter medfødte endringer i emaljestrukturen, hvor alle tenner i både melketannsettet og det permanente tannsettet er påvirket i større eller mindre grad. Der er stor variasjon i det kliniske bildet, og også forskjellig arvelighet. Emaljemisdannelser ses også i forbindelse med generel sykdom eller syndromer.

HVORFOR FÅR DU HVITE FLEKKER PÅ TENNENE?

Kan hvite flekker på tennene fjernes?

Det er stor forskjell på ”hvite flekker på tennene”, og det er derfor alltid en god idé å forhøre deg med tannlegen i forhold til hvilken behandling som vil dekke ditt behov. 

Tandlægen kan i nogle tilfælde udjævne tennenes farveforskel ved en tandblegning. Dette bør dog foregå hos tandlægen under kontrollerede forhold og ikke derhjemme. Tannlegen kan også lage porselensfasader på tennene dine som behandling av hvite flekker. Porselensfasadene settes på de eksisterende tenner for å dekke de hvite flekker. Denne behandlingen er imidlertid kostnadstung.

Hva kan du selv gjøre ved hvite flekker på tennene

Har du allerede dental fluorose, kan du dessverre ikke forebygge eller behandle hvite flekker på tennene på egenhånd. 

Har du barn, kan du imidlertid være oppmerksom på at du kun anvender den anbefalte mengde fluortannkrem når du børster barnets tenner som gjør at dental fluorose forebygges. I tillegg bør du oppbevare tannkrem ute av barnets rekkevidde. Har du hvite flekker på tennene, kan du også oppsøke tannlegen for å konstatere årsaken og eventuelt behandle flekkene eller få tannlegens råd om nettop dine tenner.

Kilder

Hvorfor får man hvite flekker på tennene: https://www.godtsmil.dk/hvide-pletter-paa-taenderne/

Emaljeutviklingsforstyrrelse: http://www.falkonertandlaegerne.dk/hvorfor-har-jeg-hvide-pletter-paa-fortaenderne/

Kan de hvite flekkene fjernes?: https://www.godtsmil.dk/hvide-pletter-paa-taenderne/

Hva kan du gjøre selv: https://www.godtsmil.dk/hvide-pletter-paa-taenderne/

Anbefalingene i denne artikkelen tilsvarer ikke en profesjonell vurdering. De er utelukkende til opplysningsformål. Vi anbefaler at du oppsøker en tannlege dersom du opplever noen av de nevnte symptomer.