SYRESKADER PÅ TENNENE: ÅRSAKER, SYMPTOMER OG BEHANDLING AV SYRESKADER

Syreskader på tennene: årsaker, symptomer og behandling av syreskader

Hva er syreskader? 

Syreskader, også kalt erosjoner, er enkelt forklart en etsing av tennene som forekommer når tennene blir utsatt for syre. Med andre ord, en væske med lav pH verdi (surhetsgrad). Når tennene blir utsatt for syre forekommer det en større eller mindre oppløsning av kalk fra tannens overflate - tannemaljen. Jo sterkere syren i det du drikker og spiser er, dess mer kalk vil bli oppløst. Det samme gjelder i forhold til hvor lang tid du utsetter tennene for syre, da et langt tidsintervall oppløser mer kalk til motsetning av korte tidsintervall.

Ved omfattende ”avkalking” kan det forekomme et varig tap av tannemalje. Dette kalles tannerosjon. Når emaljen først er etset vekk eller oppløst kan den ikke gjendannes. Det er derfor viktig å være oppmerksom på hvor mye, samt hvilken syre, tennene dine utsettes for. Jo sterkere syren er, dess mer går det ut over tannemaljen. Det er spesielt brus, cola, juice, cider og fruktsaft som inneholder mye syre. Dette gjelder også såkalte light produkter. Selvom en leskedrikk ikke inneholder sukker har den allikevel en lav pH-verdi, hvilket medfører fare for syreskader/erosjon.

Årsaker til syreskader på tennene?

Det kan være flere årsaker til syreskader på tennene, og flere av disse relaterer seg til livsstil og inntak av drikkevarer med høyt syreinnhold. Tannerosjoner kan også ses hos personer som spiser alt for mange sure frukter. I andre tilfeller skyldes skadene syre fra magen som kommer nær tennene ved sure oppstøt eller når man kaster opp. Det betyr at mage- og tarmsykdommer, samt spiseforstyrrelser som fører til hyppig oppkast kan være en annen årsak til syreskader på tennene. 

Nedenfor kan du se en liste over hva som kan forårsake syreskader på tennene:

Leskedrikker: En av de hyppigste årsakene til syreskader på tennene er inntak av leskedrikker. Drikker som brus, juice, saft og energidrikker kan forårsake syreskader på tennene. Dette er fordi de inneholder syre som etser tennenes emalje. Både light og alminnelige leskedrikker har like stor skadevirkning, da begge varianter er syreholdige.

Syrlig frukt: Syrlige frukter, særlig citrusfrukter, kan også gi syreskader på tennene. Frukt er imidlertid sunt, så du bør allikevel spise det. Overdrevne mengder kan imidlertid gi skader på tennene.

Syrlig godteri: Syrlig godteri kan også medvirke til syreskader på tennene. Det er altså ikke kun sukkeret i godteri som skader tennene, men også syren i det syrlige godteriet kan være en synder.

Sure oppstøt og oppkast: I magen finnes det også en variant av syre. Nemlig magesyre. Denne syren kan virke sterkt etsende på tennene og derfor forårsake syreskader.

Munntørrhet: Munntørrhed er nok en årsak til syreskader på tennene. Dette skyldes at spyttet beskytter tennenes emalje. Tennene beskyttes av spyttet vårt, så hvis du lider av munntørrhet er tennene altså mindre beskyttet. Dette øker risikoen for syreskader på tennene. Det er derfor best å unngå leskedrikker, saft og juice. Hvis du allikevel velger å drikke dette, så anbefales det å skylle munnen grundig med vann etterpå. Dette vil nøytralisere syren.

Spyttet og hinnen som finnes på tennenes overflate hjelper med å beskytte tennene mod syreangrep og opprettholde en nøytral pH-verdi i munnen. Hvis pH-verdien faller til under ca. 5,5 vil kalk bli oppløst fra tennenes overflate. Spyttets evne til å nøytralisere og fjerne syre fra munnhulen er forskjellig fra person til person. Når du for eksempel drikker en slurk cola, som har en pH-verdi på 2,4, går det litt tid før spyttet får nøytralisert og fjernet syren. I løpet av denne tiden er tennene dine utsatt for et syreangrep. Hvis du smådrikker brus, spesielt cola, flere ganger daglig blir tennene dine utsatt for syre over lengre tid. Dette øker risikoen for tannerosjon.

ÅRSAKER TIL SYRESKADER PÅ TENNENE?

Syreskader på tenner - symptomer

I tidlige stadier kan syreskader være vanskelig å se. Ved store syreskader kan man derimot se at tennene er påvirket av syre. Nedenfor finner du en liste over noen av de symptomene du bør holde øye med:

Matte eller blanke tenner: Når tennene blir utsatt for syreskader, vil de miste overflatestrukturen. Dette kan resultere i at tennene enten fremstår matte eller helt blanke og glatte.

Gule tenner: Syreskader nedbryter tannemaljen, og med tiden kan tennene begynne å se mer gule ut. Dette er fordi dentinen, som ligger under emaljen, har en gulaktig farge som kommer til uttrykk ved tilfelle av syreskader.

Gjennomsiktige kanter på tennene: Kantene av tennene kan også se gjennomsiktige ut, da emaljen på kanten av tennene blir meget tynn og gjennomsiktig ved syreskader.

Fordypninger i jekslene: Et annet symptom på syreskader er dype, skålformede fordypninger i jekslene der emaljen har blitt nedbrutt.

Taggete kanter på fortennene: Syreskader kan også resultere i tagger på kanten av fortennene, da syren vil etse emaljekanten på tennene.

Opplever du noen av ovenstående syptomer bør du konsultere en tannlege for å undersøke skadene nærmere og få vurdert omfanget av skadene.

Sayreskader på tennene: hva innebærer behandlingen?

Ved mindre skader kan tannlegen behandle syreskaden med flour, lakkering eller plastfyllinger. En slik behandling forhindrer at syreskadene forverres. Er syreskaden omfattende, er det større risiko for frakturer på tennene, og det vil ofte være nødvendig med en større behandling i form av tannkroner eller fasader. Denne behandlingen kan kreve løpende reparasjoner, da de ikke holder hele livet.

Slik forebygger du syreskader på tennene

Det er flere ting du kan gjøre for å unngå at tennene dine blir utsatt for ytterligere syrepåvirkning. Her er en rekke forebyggende råd som kan minske syreskader på tennene:

Reduser inntaket av syreholdige drikker: Leskedrikker som brus, juice og saft er syreholdige. Det kan derfor virke forebyggende å kutte ned på disse drikkevarene for å unngå syreskader.

Avslutt et måltid med nøytral mat og drikke: Ved å avslutte måltider med nøytrale produkter, som ost og mælk, kan du også forebygge eventuelle syreskader. Du kan også skylle munnen grundig med vann.

Drikk syrlige leskedrikker med sugerør: Ved å drikke syrlige drikker gjennom et sugerør unngår du at leskedrikken rammer tennene i et like stort omfang som hvis du drikker på vanlig måte.

Skyll munnen med vann eller melk etter syreinntak: Skyller du munnen med melk eller vann etter du har konsumert føde- eller drikkevarer med et høyt syreinnhold kan du minske syrens negative virkning på tennene, da den skylles vekk og tennene ikke ’bader’ i syre.

Unngå tannbørsting før og etter syreinntak: Prøv, så vidt det lar seg gjøre, å unngå tannbørsting én time før og etter syreinntak. Tannbørsting før inntak av syreholdige føde- og drikkevarer vil blotte tennene overfor syren. Børster du tenner rett etter du har inntatt noe syreholdig vil syren kjøres rundt i munnen og blant tennene, hvilket kan forårsake større syreskader.

Bruk tannkrem med fluor: Bruk av tannkrem som inneholder fluor kan beskytte tennene mot potensielle syreskader. Ved bruk av Zendium Emalje Protect tannkrem kan du hjelpe med å forebygge skader på tennene forårsaket av syre. Tannkremen er utviklet spesielt til å motvirke syreskader og booster gode bakterier med hjelp fra enzymer og proteiner som allerede finnes i munnen.

Behandling av oppkast og sure oppstøt: Har du en tendens til å oppleve sure oppstøt eller oppkast, kan du også forebygge syreskader ved behandle eventuelle sykdommer i forbindelse med dette.

Stimulering av spyttproduksjon: Ved å stimulere mengden av spytt i munnen ved for eksempel å tygge sukkerfri tyggis kan du bidra til å beskytte tannemaljen og dermed forebygge syreskader på tennene.

Kilder

Hva er syreskader?: https://www.tandlaegeforeningen.dk/Patienter/sygdomme_og_gener_A-AA/A-F/Erosioner_syreskader

Årsaker til syreskader: https://www.tandlaegeforeningen.dk/Patienter/sygdomme_og_gener_A-AA/A-F/Erosioner_syreskader

Symptomer på syreskader: https://tpobro.dk/behandlinger/syreskader-og-tandslid/

Behandling av syreskader: https://tpobro.dk/behandlinger/syreskader-og-tandslid/

Forebygging av syreskader: https://tpobro.dk/behandlinger/syreskader-og-tandslid/

Anbefalingene i denne artikkelen tilsvarer ikke en profesjonell vurdering. De er utelukkende til opplysningsformål. Vi anbefaler at du oppsøker en tannlege dersom du opplever noen av de nevnte symptomer.