PERIODONTI: HVA ER PERIODONTITT, OG HVORDAN BEHANDLES OG FOREBYGGES SYKDOMMEN?

PERIODONTI: HVA ER PERIODONTITT, HVORDAN BEHANDLES OG FOREBYGGES SYKDOMMEN?

Zendium Swollen and painful gums
Pasient som blir behandlet for periodontitt hos tannlegen